[CNC] Nạp và cấu hình Firmware Marlin cho Arduino Mega để chạy máy CNC mini

Lưu ý: Bấm vào hình trong bài viết để phóng to hình nếu bạn không xem rõ. Sau đó bấm Back (quay lại) trên trình duyêt để quay lại bài viết.
 1. Đi dây cho máy:
– Kết nối driver động cơ với board ramps:

 

 

 

** Lưu ý: ngay vị trí của cấm của cảm biến nhiệt độ T0 do chúng ta sử dụng để làm CNC nên không có cảm biến nhiệt giống máy in 3D nên ở vị trị này chúng ta dùm con điện trở bắt ngang qua để firmware không báo lỗi.
– Kết nối nguồn, Động cơ X, Y, Z và các công tắt hành trình
 2. Thiết lập và nạp chương trình:
– Tải FW về: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin  và giải nén file .zip vừa tải về
– Tải phần mềm Arduino IDE 1.8.1 về: https://www.arduino.cc/en/main/software và cài đặt vào máy
-Mở phẩn mềm Arduino IDE 1.8.1 vừa tải về, vào tools > board  chọn Arduino/Genuino Mega or Mega 2560

-Vào file > open… và dẫn tới thư mục chứ FW marlin vừa giải nén tìm và chọn marlin.ino

-Sau đó chọn tab configuration.h và làm các thiết lập sau:
+ Thiết lập trạng thái của công tắt hành trình: ở đây tuỳ theo trạng thái khi công tắt hành trình của bạn đống là 5V hay 0V mà bạn đặt là TRUE hoặc FALSE

+ Thiết lập số xung cấp cho động cơ tương ứng với di chuyển thẳng 1mm:  { X, Y,  Z, E} ở đây mình chỉ dùng 3 trục XYZ nên chỉ cần thiết lập 3 thông số tưởng ứng ở vị trí của XYZ là được.

Do động cơ bước chuyển động xoay (mỗi xung cấp cho động cơ sẽ xoay 1 góc – gọi là 1 bước), chúng ta sẽ dùng các cơ cấu như chuyển động đai kéo, vít-me..để chuyển đổi chuyển động xoay này thành chuyển động thẳng, các thông số này là trung gian cho các chuyển đổi đó.
Cách tính thông số:
Số xung = [(số vi bước) x (số xung động cơ xoay 1 vòng) / (kiểu chuyển động)] x bộ giảm tốc (nếu có)
Trong đó:
Số vi bước: là khả năng chạy vi bước của động cơ mà bạn thiết lập (với DRV8825 cao nhất là vi bước 32, với A4988 và TB6560 cao nhất là 16)
Số xung động cơ xoay 1 vòng: với động cơ có bước là 1.80 thì để xoay được 1 vòng (3600) nó cần số xung là: 3600/1.80 = 200 xung
Kiểu chuyển động:
Với chuyển động sử dụng bánh đai – dây đai GT2 = số răng trên Puli x 2
Với chuyển động sử dụng vít-me = bước vít-me
Bộ giảm tốc: nếu động cơ gắn trực tiếp vào cơ cấu chuyển động thằng thì giá trị này không cần quan tâm (bằng 1), nếu bạn sử dụng bộ giảm tốc với độ giảm bao nhiêu lần thì số xung sẽ phải nhân lên bấy nhiêu lần.
Ví dụ:
Máy sử dụng động cơ bước 1.80, driver DRV8825, chọn vi bước 32 và không sử dụng giảm tốc
Chuyển động gắn với puli 16 răng và đai GT2: số xung = 32 x 200 / (16 x 2) = 200
Chuyển động gắn với vít-me T8: số xung = 32 x 200 / 8  = 800
+Thiết lập vận tốc max và gia tốc max: {X, Y, Z, E}
+ Thiết lập vận tốc và gia tốc mặc đinh:

+Thiết lập hướng về home cho các trục:
1: Hướng về home là về max
-1: Hướng về home là về min
+Thiết lập giới hạn mềm sau khi đã về home:
+Undefine dòng  #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
+Define dòng: #define SDSUPPORT
+Define dòng #define SPEAKER

+Define 2 dòng: #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000

+Define dòng #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
-Sau khi hoàn thành các bước trên, Kết nối arduino mega với may tính. Vào tools > port chọn cổng COM của arduino và bấm nút Upload và chờ cho phầm  mềm build và cho aduino.
** Lứu ý: bạn nên cho động cơ chạy để biến mình đã thiết lập đúng chiều quay chưa. Nếu chưa đúng bạn có thể quay jack cấm  của động cơ trong board lại để đổi chiều động cơ lại cho đúng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *