List Left Sidebar

[CNC] Nạp và cấu hình Firmware Marlin cho Arduino Mega để chạy máy CNC mini

Lưu ý: Bấm vào hình trong bài viết để phóng to hình nếu bạn không xem rõ. Sau đó bấm Back (quay lại) trên trình duyêt để quay lại bài viết.  1. Đi dây cho máy: – Kết nối driver động cơ với board ramps:       ** Lưu ý: ngay vị trí của cấm của cảm biến nhiệt độ T0 do chúng ta sử dụng để làm CNC nên không có cảm .

[CNC] Sử dụng Inkscape để xuất file khắc laser và máy vẽ tranh

Lưu ý: Bấm vào hình trong bài viết để phóng to hình nếu bạn không xem rõ. Sau đó bấm Back (quay lại) trên trình duyêt để quay lại bài viết. Sử dụng Inkscape để xuất file khắc laser và máy vẽ tranh Tải về phần mềm Inscape https://inkscape.org/en/release/0.48/windows/32-bit/binary-zip/dl/ Sau khi tải về chúng ta giải nén ra thư mục chứ phần mềm Inscape Để có thể xuất file ta cần thêm thư viện. .

[CNC] Nạp và cấu hình GRBL cho Arduino Uno để chạy máy CNC mini

Lưu ý: Bấm vào hình trong bài viết để phóng to hình nếu bạn không xem rõ. Sau đó bấm Back (quay lại) trên trình duyêt để quay lại bài viết. 1. Đi dây cho máy: Sơ đồ đi dây cho máy CNC mini sử dụng Arduino Uno với FW GRBL như sau: Arduino Uno CNC Shield Lắp vào hoàn chỉnh Step Pulse X-Axis/ Step Pulse Y-Axis/ Step Pulse Z-Axis: chân cấp xung cho .

[CNC] Sử dụng ArtCAM để khắc, phay mica 2D

Lưu ý: Bấm vào hình trong bài viết để phóng to hình nếu bạn không xem rõ. Sau đó bấm Back (quay lại) trên trình duyêt để quay lại bài viết. Sử dụng ArtCAM để khắc, phay mica 2D  1. Xử lý file trước khi gia công Mục đích của xử lý file là nhằm đưa file về dạng phù hợp cho phần mềm xuất file (trong hướng dẫ này sử dụng ArtCAM) .
Bitnami