TKMD cung cấp các khóa học cho các bạn sinh viên, người đam mê nghiên cứu …. các khóa học phù hợp

Ưu điểm các khóa học tại TKMD

•   Các khóa học chỉ cung cấp, hướng dẫn các kiến thức lý thuyết cơ bản, tập trung sâu vào khả năng thực hành và kiến thức thực tế. Toàn bộ các bài học đều sử dụng KIT/dụng cụ thực hành, viết chương trình/làm thực tế

•   Được nhận phiếu giảm giá khi mua hàng ở TKMD

•   Tham gia vào nhóm để nhận được hỗ trợ trực tuyến và tham gia các sân chơi Xe dò line, Robot đấu Sumo do TKMD tổ chức

•   Mỗi người học khi bắt đầu học đều được khuyến khích nhận một đề tài thực tế, sau khi kết thúc khóa học 2 tuần sẽ có buổi offline cho toàn bộ các khóa để người học giới thiệu đề tài đã thực hiện, góp ý, cùng trao đổi về kiến thức và kinh nghiệm học

Lịch mở lớp

[Đang cập nhật …]

Khóa học Lập trình Arduino Cơ bản

Mục đích khóa học

•   Mang đến cho người học các kiến thức cơ bản về lập trình C, lập trình Arduino

•   Đối tượng học là các bạn chưa biết gì về lập trình hoặc thiếu kiến thức căn bản

•   Các bài học theo trình tự module của Vi điều khiển, tạo nền tảng để nắm vững về lập trình

•   Hoàn thành tốt khóa học, người học sẽ có đủ kiến thức để tham gia các khóa học hoặc tự học nâng cao và thực hiện được các đề tài nhỏ

Nội dung khóa học 

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học Lập trình Arduino Nâng cao

Mục đích khóa học

•  Phù hợp cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về Arduino 

•  Đi nhanh vào ứng dụng và thuật toán, các đề tài cụ thể như: điều khiển động cơ DC servo với thuật toán PID, điều kiển động cơ bước, điều khiển cánh tay robot với động cơ RC servo, lập trình robot gắp vật …. 

•   Hoàn thành tốt khóa học, người học sẽ có đủ kiến thức để tham gia vào các dự án, đề tài môn học, thực hiện được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cuộc sống

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học IoT Cơ bản với ESP8266

Mục đích khóa học

•  Phù hợp cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình và Arduino

•  Mang đến cho bạn các kiến thức cơ bản về IoT và mạng internet

•  Làm quen với ESP8266 và viết các chương trình giao tiếp – điều khiển qua internet

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học Lập trình ARM STM32 Cơ bản

Mục đích khóa học

•   Đối tượng học là các bạn đã có kiến thức cơ bản về lập trình

•   Khóa học giúp bạn bước đầu làm quen với dòng Vi điều khiển vô cùng mạnh mẽ, phổ biến

•   Các bài học giúp bạn nắm được toàn bộ kiến thức cơ bản về Vi điều khiển STM32

 •   Hoàn thành tốt khóa học, người học sẽ có đủ kiến thức cơ bản về Vi điều khiển, dễ dàng học và sử dụng thêm các dòng Vi điều khiển khác, cũng như thực hiện được cái đề tài nhỏ, đề tài môn học

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học Lập trình ARM STM32 Nâng cao

Mục đích khóa học

•   Đối tượng học là các bạn đã có kiến thức tốt về lập trình Vi điều khiển hoặc đã học qua khóa ARM STM32 Cơ bản

•   Khóa học đi sâu vào lập trình, các thuật toán và lập trình ứng dụng, tạo nền tảng cho bạn đi sâu vào nghề nghiệp sau này

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học Điện tử thực hành cơ bản

Mục đích khóa học

•   Khóa học hướng đến các bài thực hành nhằm giúp người học nắm vững kiến thức về điện tử – kỹ thuật số

•   Đối tượng học là các bạn đang theo học điện tử, hoặc các bạn có đam mê riêng muốn trang bị kiến thức thực hành để làm việc

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]

Khóa học Vẽ mạch in với Protues

Mục đích khóa học

•   Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về mạch in, mạch điện tử

•   Giúp người học thực hành vẽ và làm các PCB đơn giản để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu

Nội dung khóa học

[Đang cập nhật …]

Học phí

[Đang cập nhật …]