THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM MẠCH ĐIỆN/ĐIỀU KHIỂN

TKMD nhận thực hiện các sản phẩm liên quan đến mạch điện, từ khâu ý tưởng đến ra sản phẩm hoàn chỉnh

Các dự án nhỏ lẻ/đơn chiếc/mạch demo/sản phẩm mẫu (ý tưởng -> sản phẩm mẫu): quý khách vui

lòng email yêu cầu cụ thể cho TKMD qua email: thietkemachdien.com@gmail.com

hoặc liên hệ để trao đổi trực tiếp tại địa chỉ: Số 54, đường số 5, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, HCM

xem google map

   0938 380 171

Chi phí khởi tạo (tối thiểu): 1.000.000đ 

Các dự án sản xuất (tối thiểu 10 sản phẩm trở lên) (ý tưởng hoặc sản phẩm mẫu -> sản xuất hàng loạt)

Nếu quý khách đã thực hiện sản phẩm mẫu ở TKMD và muốn tiến hành sản xuất hàng loạt, quý

khách vui lòng thông báo số lượng cần thực hiện để nhận báo giá

Nếu quý khách chỉ mới lên ý tưởng, chưa có sản phẩm mẫu hoặc chưa có file thiết kế, quý khách

phải thực hiện đặt hàng theo dạng các dự án nhỏ lẻ/đơn chiếc/mạch demo/sản phẩm mẫu

Quý khách sẽ được hoàn trả chi phí khởi tạo với các dự án khi đạt số lượng từ 1.000 sản phẩm